Ga naar hoofdinhoud

De Margreet Honig Foundation (MHF) is opgericht om zowel de werk – als denkwijze van Margreet Honig wat betreft het zangonderwijs te verspreiden en vast te leggen. U kunt helpen met het realiseren van de doelstelling van de Margreet Honig Foundation, uw donatie is meer dan welkom. De Margreet Honig Foundation is volledig afhankelijk van giften en donaties, zowel van particulieren als van fondsen. Help ons om het belangrijke culturele erfgoed van Margreet Honig in stand te houden.

Hieronder ziet u de manieren waarop u de Foundation kunt steunen:

Legaat/schenkingen na overlijden

Vind u het een mooie gedachte om na uw overlijden onze organisatie een steuntje in de rug te geven? Dan kunt u dit vast laten leggen in uw testament. Wilt u over deze mogelijkheid met ons van gedachten wisselen of meer informatie, neemt u dan contact met ons op.

Eenmalige gift/donatie

U kunt uw gift/donatie storten op:
NL39TRIO0379251973
BIC: TRIONL2U
Margreet Honig Foundation
Stadhouderskade 150, Amsterdam, Nederland

Via een incasso-formulier

Wanneer u het incassoformulier downloadt en opstuurt naar de Margreet Honig Foundation, wordt er via een automatische incasso maandelijks een vast bedrag van uw rekening afgeschreven. Met deze ene handeling levert u een onmisbare bijdrage aan het werk van de Margreet Honig Foundation. Hier kunt u het incassoformulier downloaden. Graag invullen, ondertekenen en opsturen naar:
Penningmeester Margreet Honig Foundation
Trambaanweg 3
3911 AH Rhenen

ANBI / PBO

De Margreet Honig Foundation is is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw giften aan de MHF zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen.

RSIN / VAT-number
858778713

KVK number
71600612

Zie o.a. deze links van de belastingdienst voor meer informatie:

Giften

Voorwaarden

Met een periodieke gift:

De Margreet Honig Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’(ANBI). Dit houdt in dat uw periodieke giften aan de MHF zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken van de belasting, voor eenmalige giften geldt een maximum en een drempel. Zie deze link naar de belastingdienst voor meer informatie.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een schenkingsovereenkomst. U legt zich vast voor minimaal vijf jaar. De schenkingsovereenkomst kunt u hier onder downloaden. Graag invullen, ondertekenen (tweemaal) en opsturen naar:
Penningmeester Margreet Honig Foundation
Trambaanweg 3
3911 AH Rhenen

Flyer

U kunt hier onze nieuwste wervingsflyer downloaden, mocht u deze willen verspreiden in uw netwerk:

Flyer Margreet Honig Foundation (Dutch)

Flyer Margreet Honig Foundation (English)

Magdalena Kožená

Back To Top
Zoeken
nl_NLDutch